Den första resväskan med ett flerpunktslåssystem.

Multi-point lock system