Instruktioner för lås

Läs mer om hur du ställer in din egen kombinationskod för resväskan. Dessa instruktioner gäller för följande kollektioner: Neopulse, Lite-Shock, Lite-Cube DLX, Lite-Cube och B-Lite.

Se videon