Space Booster

Liten väska. Stort utrymme

Space Booster-hjul

Ett unikt patentsökt system gör att resväskans packutrymme kan maximeras samtidigt som bagaget uppfyller incheckningskravet på 20 cm maxdjup genom att integrera hjulen på kortsidan och flytta bak bottenpanelen 2/3 cm. Tack vare Space Booster-hjulen behöver du inte kompromissa: ta med resväskan ombord på planet utan att offra något utrymme.

Visa alla utställda resväskor