Två utrymmen för surfplattor: ett frontutrymme som passar surfplattor och läsplattor upp till 7″, ett invändigt som passar surfplattor upp till 10,1″.

Två utrymmen för surfplattor: ett frontutrymme som passar surfplattor och läsplattor upp till 7″, ett invändigt som passar surfplattor upp till 10,1″.