HUR SKICKAR MAN ETT SAMSONITE ONLINE-PRESENTKORT?

1. Välj en design, välj gåvans värde och bekräfta dina uppgifter

2. Välj hur du vill skicka ditt Samsonite online-presentkort – direkt till mottagaren eller till dig själv via e-post

3. Mottagaren kan lösa in sitt Samsonite online-presentkort på Samsonite.se**