Made in Europe

Made in Europe Travelled everywhere

Samsonite är stolta över att erbjuda produkter märkta MADE IN EUROPE, som kommer på tredje plats i en världsomfattande rankning av produkters ursprungsmärkning.*

Märkningens huvudkriterier:

  • Produkter av hög kvalitet
  • Korta transporter
  • Hög säkerhetsstandard
  • Goda arbetsförhållanden

VAR TILLVERKAR VI
VÅRA PRODUKTER?

Oudenaarde, Belgien
Oudenaarde, Belgien

Den här produktionsanläggningen, som ligger i Europas mitt, stärker bilden av Samsonite som ett europeiskt varumärke. Här skapar vi framtidssäkra reseprodukter med hjälp av avancerad teknik. Solpanelerna på taket gör att vi kan producera förnybar energi, som vi använder för att driva vår lokala verksamhet.

Szeksard, Ungern
Szeksard, Ungern

I september 2017 öppnade Samsonite ytterligare en mycket optimerad anläggning. Med en sammanlagd produktionsyta på över 40 000 m2 beräknas dessa anläggningar tillverka 1,4 miljoner produkter under 2018. Sedan juli 2021 drivs vår anläggning i Szekszárd med 100% förnybar grön energi.

KVALITETSTESTER

Varje resa. Varje dag. Du kanske inte har tänkt på det, men alla Samsonites produkter genomgår mycket omfattande kontroller och tester innan de kommer ut på marknaden. Självklart utförs det slutgiltiga testet av dig, kunden.